Làm cách nào để làm đẹp, rút gọn link Affiliate bằng tên miền Website ?

Làm sao để   rút gọn link   biến một link dài thành link ngắn gọn dễ nhớ? Thường thì các bạn sẽ nhờ các trang rút gọn link hỗ trợ và giúp đỡ giải quyết vấn đề ở trên. Điều đó cũng là hợp lí thôi, vì trước đây Thịnh cũng như bạn. Nhưng giờ đây, nếu…

Đoàn Đình Hiển

tích hợp mã QR Code thanh toán Website WordPress

Thực tế, Thịnh đã được chính khách hàng mua sản phẩm online của mình than phiền về vấn đề thanh toán online trên Web. Bạn hãy nhìn bức ảnh dưới đây, khách hàng đã than phiền Thịnh. Thật sự nếu chỉ để thông tin số tài khoản như vậy thật thiếu chuyê…

Đoàn Đình Hiển
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào